ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Boost Up OEE & Total Productive Maintenance (TPM) for 4.0 Era ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา) 

หัวข้อการบรรยาย : Boost up OEE
– แนวคิด และหลักการของประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE)
– ความสูญเสียหลัก 6 ประการ (6 Big Losses)
– การจัดเก็บข้อมูล OEE ในยุค 4.0
– แนวทางในการปรับปรุง OEE
หัวข้อการบรรยาย : Total Productive Maintenance (TPM) 
– แนวคิดและหลักการของระบบ TPM
– เสาหลัก 8 ประการของ TPM (TPM 8 Pillars)
– แนวทางการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทุกคนมีส่วนร่วม
วิทยากร : คุณชาญชัย  พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน