จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม MM Machine Tools & Metalworking ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ได้จัดงาน Machine Tools & Metalworking Forum 2017 ขึ้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม มีการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อ CAD/CAM/CAE สำหรับงานออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการผลิต งานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก ผู้จัดการโรงงาน วิศกรเครื่องจักร และฝ่ายผลิต ตามภาพข่าว