ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ เทคนิคการลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes & Cost Reduction Techniques) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ บุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล จ.สงขลา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา) 

หัวข้อการบรรยาย :
7 Wastes Reduction : การลดความสูญเสีย 7 ประการ

– แนวคิดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าในงาน (Value Added)
– หลักการความสูญเสีย 7 ประการ
– แนวทางการค้นหาและปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสีย
Cost Reduction Techniques : เทคนิคการลดต้นทุน
-ความสัมพันธ์ของการลดต้นทุนกับการเพิ่มผลิตภาพ
– แนวคิดต้นทุน , โครงสร้างต้นทุน , ต้นทุนมาตรฐาน
– ประยุกต์แนวคิด Cost of quality (ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ)
– ประยุกต์หลักการเพื่อระบุความสูญเสียภายในกระบวนการทำงาน
– แนวทางการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

บรรยายโดย :
คุณณิภณ พินศิริกุล วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน