ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Just in Time Purchasing Management Strategies : กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ห้อง THE ACE (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

หัวข้อการบรรยาย :
– การจัดซื้อแบบ Just-in-time กับ Just-in-case
– การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อต่างๆ ให้เหมาะสม
– การจัดทำ Supplier list และ Approved Vendor List (AVL)
– Lean Inventory Solution

บรรยายโดย :
คุณอนันต์ ดีโรจนวงศ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน