เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017  ขึ้น ณ โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จ. ชลบุรี ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม งานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ The Way To Smart Manufacturing – Industry 4.0 และหัวข้อ Quality Control Circle : กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการพัฒนาผลิตภาพสำหรับวิศวกร  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  งานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกร, ฝ่ายซ่อมบำรุง,ฝ่ายผลิต ตามภาพข่าว