ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Transforming Productivity for Smart Factory : พลิกโฉมการผลิตสำหรับโรงงานอัจฉริยะ โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และพบกับการสัมมนา ทางรอด ‘ธุรกิจ’ ในยุค ‘เศรษฐกิจถดถอย’ บรรยายโดย : ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรม บุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

                   บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตสื่ออุตสาหกรรมชั้นนำและผู้นำในการจัดสัมมนาวิชาการด้านอุตสาหกรรม มากว่า 30 ปี ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงาน Thailand Industrial Forum  ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมในการพัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ “Transforming Productivity for Smart Factory : พลิกโฉมการผลิตสำหรับโรงงานอัจฉริยะ” โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และพบกับการสัมมนา ทางรอด ‘ธุรกิจ’ ในยุค ‘เศรษฐกิจถดถอย’ บรรยายโดย : ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

                   ภายในงานยังมีกิจกรรม ‘เจรจาธุรกิจ’ ซึ่งเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศ ตื่นตา ตื่นใจ กับ Promotion สุดพิเศษ! หลากหลายสินค้าอุตสาหกรรม ร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คณะผู้จัดงานเห็นถึงประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสในการได้พบผู้ประกอบการใหม่ๆ ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ดังระดับประเทศ มีโอกาสในการคัดเลือกสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม งานนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ