ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Condition-based maintenance (CBM) First Step to Maintenance 4.0  วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เมเปิล บางนา กรุงเทพฯ (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เข้ามาใช้งานกับเครื่องจักรมากขึ้น ส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเครื่องจักรก็มีความซับซ้อน และมีราคาสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็ยิ่งต้องเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การตรวจติดตามสภาพของเครื่องจักร เพื่อให้ทราบสภาพการทำงานของเครื่องจักรอยู่เสมอ และทำให้เห็นแนวโน้มของปัญหาก่อนที่จะเริ่มเกิดขึ้นจริง เพื่อให้มีเวลาแก้ไขก่อนที่มันจะลุกลามไปจนเป็นความเสียหายรุนแรง และเพือให้ก้าวไปสู่การบํารุงรักษาแบบเฝ้าระวังเชิงป้องกันอย่างสมบูรณ์แบบในยุคของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม  ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ Condition-based maintenance (CBM) First Step to Maintenance 4.0 ซึ่งงานนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, ผู้จัดการโรงงาน, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายซ่อมบำรุง

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล์ โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล์ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล์ [email protected] ภายใน วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน