งานสัมมนา Productivity Improvement by 3M Abrasive Solutions

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา การเพิ่มผลผลิตสำหรับงานขัดอุตสาหกรรม วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล บางนา กรุงเทพฯ (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing ร่วมกับ 3MThailand Limited จัดการสัมมนา การเพิ่มผลผลิตสำหรับงานขัดอุตสาหกรรม : Productivity Improvement by 3M Abrasive Solutions ขึ้น เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์นวัตกรรมใหม่ สำหรับงานขัดอุตสาหกรรม ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายโดยรวม และการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการขัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการขัดเตรียมชิ้นงาน ซึ่งงานนี้เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน และผู้จัดการทั่วไป

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล์ โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล์ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล์ [email protected] ภายใน วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน