Thailand Industrial Forum ได้จัดงาน Modern Manufacturing Forum @ชลบุรี ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี ในวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่มาผ่าน

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้ให้สนใจเข้าร่วมงานและชมการแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิตและผู้เข้าฟังสัมมนามากกว่า 200 ท่าน

บรรยายโดย คุณณัฎฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์ – ที่ปรึกษาส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในหัวข้อ REBOOT PRODUCTIVITY : LEAN/VSM/OEE ลดการสูญเสีย ลดต้นทุน -เพิ่มผลผลิต เพิ่มกำไรได้จริง

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM ทุกท่าน

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามงานแสดงสินค้า เทคโนโลยีและหัวข้อสัมมนาครั้งต่อไปได้ที่ website www.thailandindustrialforum.com หรือทาง Line Official ID : @industrialforum

ภาพบรรยากาศ Modern Manufacturing Forum @ชลบุรี