งาน Modern Manufacturing Forum@สงขลา ที่ผ่านมา จัดโดย GREENWORLD หนึ่งใน Forum ภายใต้ Thailand Industrial Forum จัดขึ้นที่ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.สงขลา ในวันที่ 20 กันยายน 2565

ภายในงานผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ กับหัวข้อการบรรยาย “OEE FOR INDUSTRY 4.0 & AUTONOMOUS MAINTENANCE รู้เร็ว ผลิตได้เร็ว ลดการสูญเสีย เพิ่มผลผลิตได้จริง” การยกระดับผลิตภาพการผลิต (Productivity) ด้วยการวัดและวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) และการบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบยั่งยืน บรรยายโดย คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

และภายในงานยังมีบูธแสดงสินค้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมกับให้คำแนะนำและมีของที่ระลึกกลับบ้านอีกมากมาย

สัมมนานี้เหมาะสำหรับ ทั้งเจ้าของกิจการ , ผู้จัดการโรงงาน , ผู้จัดการฝ่ายผลิต รวมไปถึงทุกท่านที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมได้ร่วมงานได้เช่นกัน

ทางทีมงาน Thailand Industrial Forum ขอขอบพระคุณวิทยากรที่มาร่วมบรรยาย ผู้ที่มาร่วมออกบูธและผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ติดตามงานครั้งต่อไปของ Thailand Industrial Forum ได้ทางช่องทาง www.thailandindustrialforum.com หรือ Line ID : @industrialforum