Tag Archives: สัมมนาไฟฟ้า

26Sep/18
งานสัมมนา Faifa Forum 2018 จ.นครราชสีมา

งานสัมมนา Faifa Forum 2018 จ.นครราชสีมา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Faifa Forum 2018 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย)