Tag Archives: โรงแรม ริเวอร์ นครปฐม

21Feb/18
mmf20022018

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018  ขึ้น ณ โรงแรม ริเวอร์ จ.นครปฐม ซึงนับเป็นงานสัมมนาครั้งแรกของปีนี้