Tag Archives: งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

06Jan/17
Maintenance Forum 2017 จ. กรุงเทพฯ

งานสัมมนาและแสดงสินค้า Maintenance Forum กรุงเทพฯ

Maintenance Forum 2017 งานแรกของปีนี้ เชิญพบกับ! สินค้าอุตสาหกรรมมีคุณภาพ และงานสัมมนาดี มีความรู้ ทั้ง 2 หัวข้อ ซึ่งได้แก่ หัวข้อ Total Productive Maintenance (TPM) และหัวข้อ เมื่อเครื่องจักรไม่ปกติเราจะรับรู้และป้องกันได้อย่างไร?

13Oct/16
งานสัมมนาและแสดงสินค้า Maintenance & Control Forum จ. ชลบุรี

งานสัมมนาและแสดงสินค้า Maintenance Forum จ.ชลบุรี

งานสัมมนาและแสดงสินค้า Maintenance Forum 2016 งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสำหรับงานซ่อมบำรุง  โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมืองานบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม