Tag Archives: เชียงใหม่

21Nov/23
Post Show Modern Manufacturing Forum@ Chiang Mai

Post Show Modern Manufacturing Forum@ Chiang Mai

จัดขึ้นเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์วิว 8-9 : เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่