Tag Archives: สงขลา

25Sep/23
ภาพบรรยากาศภายในงาน Modern Manufacturing Forum จ.สงขลา

Post Show Modern Manufacturing Forum@ Songkhla

งานสัมมนาวิชาการด้านอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2023 จัดขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 : โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา