ประกาศผลผู้โชคดีจากกิจกรรมถ่ายรูปคู่นิตยสาร (The Next Engineer Forum) ม.เทคโนโลยีมหานคร

บริษัท กรีนเวิลด์พับลิเคชั่น จํากัดในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing และ MM Machine Tools & Metalworking และผู้จัดงาน Thailand Industrial Forum ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมี รศ.ดร.อธิคม ฤกษ์บุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ‘The Next Engineer Forum 2017’  จัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง กลุ่มภาควิชาชีพวิศวกรรม

งานนี้จัดขึ้นภายใต้จุดประสงค์สำคัญคือเพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษา ให้มีความพร้อมก่อนการเข้าสู่ชีวิตการทํางานจริง พร้อมทั้งเป็นการจุดประกายเป้าหมายและทิศทางการเลือกอาชีพและยังเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีประสบการณ์ ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาในกลุ่มภาควิชาวิศวกรรมให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ภายในงานทางนิตยสาร Modern Manufacturing และ MM Machine Tools & Metalworking ก็ร่วมจัดกิจกรรมให้น้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกถ่ายภาพคู่กับนิตยสารฯ ซึ่งก็มีน้องๆ จำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมในครั้งนี้ โดยน้องนักศึกษาผู้โชคดีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่

ทาง TIF ขอขอบคุณ น้องๆ นักศึกษาทุกๆ คน ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 2 คน โดยทางทีมงานฯ จะติดต่อกลับไปทาง FB Inbox ของผู้โชคดีอีกครั้ง หรือหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที 095-960-7256 (คุณฉัตรฤดี)