Tag Archives: โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

10Sep/18
MTN06092018

บรรยากาศงานสัมมนา Maintenance Forum 2018 จ.ปราจีนบุรี

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  Maintanance Forum 2018 ขึ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2561 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

10Sep/18
MMF05092018

บรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.ปราจีนบุรี

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018 ขึ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน  2561 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

01Aug/18
MTN06092018

งานสัมมนา Maintenance Forum 2018 จ.ปราจีนบุรี

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Maintenance Forum 2018 วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561  ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

01Aug/18
MMF05092018

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.ปราจีนบุรี

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2018 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561  ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

31Aug/17
Automation29082017

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Automation Control Forum 2017 จ.ปราจีนบุรี

ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing ,MM Machine Tools & Metalworking   ได้จัดงาน  Automation & Control Forum 2017

18Jul/17
Automation29082017

งานสัมมนา Automation & Control Forum 2017 จ.ปราจีนบุรี

งานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Automation & Control Forum 2017 วันที่  29 สิงหาคม  2560 เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ. ปราจีนบุรี  (ฟรีสัมมนา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

26May/17
Maintenance24052017

บรรยากาศงานสัมมนา Maintenance Forum 2017 จ. ปราจีนบุรี

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัดผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Workingได้จัดงาน Maintenance Forum 2017 ขึ้น

26May/17
MMF23052017

บรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 จ. ปราจีนบุรี

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน Modern Manufacturing Forum 2017 ขึ้นซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จ. ปราจีนบุรี

28Apr/17
Main24052017

งานสัมมนา Maintenance Forum 2017 จ.ปราจีนบุรี

งานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Maintenance Forum 2017 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี (ฟรีสัมมนา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน)

28Apr/17
MMF23052017

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum จ.ปราจีนบุรี

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017  ขึ้น