Tag Archives: กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น

02May/18
MMF26042018

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018  ขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่

20Apr/18
Maintenance31052018

งานสัมมนา Maintenance Forum 2018 จ.อยุธยา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Maintenance Forum 2018 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561  ณ กรุงศรีริเวอร์ จ. อยุธยา  (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย)

20Apr/18
MMF30052018

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.อยุธยา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2018 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561  ณ กรุงศรีริเวอร์ จ. อยุธยา  (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

12Mar/18
mmf26042018

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.เชียงใหม่

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2018 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561  ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่  (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

21Feb/18
mmf20022018

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018  ขึ้น ณ โรงแรม ริเวอร์ จ.นครปฐม ซึงนับเป็นงานสัมมนาครั้งแรกของปีนี้

16Jan/18
MMF20022018

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.นครปฐม

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2018 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

21Dec/17
ipm19122017

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Automation Forum 2017 จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ผ่านไปด้วยดีกับงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Automation & Control Forum 2017 วันที่  19 ธันวาคม  2560  ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี  

21Dec/17
ipm14122017

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “พัฒนาศักยภาพการผลิตด้วยมาตรวิทยา”

ผ่านไปด้วยดีกับงานสัมมนา “พัฒนาศักยภาพการผลิตด้วยมาตรวิทยา” Improving productivity in industry using metrology knowhow เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

19Oct/17
Faifa28112017

งานสัมมนา FAIFA Forum 2017 จ.นครราชสีมา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Faifa Forum 2017 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมสีมาธานี  จ.นครราชสีมา  (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

05Oct/17
SAMSUNG CSC

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017  ขึ้น ณ โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จ. ชลบุรี