Tag Archives: กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น

21Dec/17
ipm19122017

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Automation & Control Forum 2017 จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ผ่านไปด้วยดีกับงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Automation & Control Forum 2017 วันที่  19 ธันวาคม  2560  ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี  

21Dec/17
ipm14122017

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “พัฒนาศักยภาพการผลิตด้วยมาตรวิทยา”

ผ่านไปด้วยดีกับงานสัมมนา “พัฒนาศักยภาพการผลิตด้วยมาตรวิทยา” Improving productivity in industry using metrology knowhow เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

19Oct/17
Faifa28112017

งานสัมมนา FAIFA Forum 2017 จ.นครราชสีมา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Faifa Forum 2017 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมสีมาธานี  จ.นครราชสีมา  (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

05Oct/17

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017  ขึ้น ณ โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จ. ชลบุรี

28Sep/17
MMF07112017

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 จ.เชียงใหม่

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2017 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่  (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

31Aug/17
Automation29082017

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Automation Control Forum 2017 จ.ปราจีนบุรี

ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing ,MM Machine Tools & Metalworking   ได้จัดงาน  Automation & Control Forum 2017

24Aug/17
MMF 03102017

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 จ.ชลบุรี

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2017 วันที่ 3 ตุลาคม 2560  ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี  (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

18Aug/17

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing & Maintenance Forum 2017 จ.ระยอง

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing & Maintenance Forum 2017  จ.ระยอง ที่ผ่านมา

23Jun/17
MMF08082017

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 จ.ระยอง

งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2017  วันที่ 8 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

09May/17
MMF06062017

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 จ.สงขลา

งานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2017 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรม หรรษา เจบี จ.สงขลา (ฟรีสัมมนา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน)